top of page
Anchor szabalyzat
Szabályzat:

Nevezés:
A versenyen bárki indulhat, akinek egészségi és edzettségi állapota megfelel a verseny terhelésének és elfogadja, betartja a versenyszabályzatot. Az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a rendezőség közreműködését és betartja a verseny szabályait.  A versenyre való regisztrációval a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny szabályait és etikáját. Regisztrálni kizárólag a panoramafutas.hu oldalon keresztül lehet, Az események helyszínén regisztrációra nincs lehetőség.
A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.
A rendezőség fenntar
tja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai (szűk keresztmetszet) és biztonsági okok miatt a résztvevők számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidő előtt lezárja.


Rajtszám:
A verseny napján a rajtszám átvétele kizárólag fényképes igazolvány felmutatásával lehetséges. Mindenki csak a saját rajtszámát veheti át, a rajtszám cseréje és átadása más versenyzőnek tilos. A versenyzőknek kötelező felsőruházatot viselni, és a rajtszámot elől, látható módon elhelyezni. Időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. A rajt és célterültre, valamint a frissítőállomások területeire csak rajtszámmal lehet belépni. A terepversenyen ezen felül a karszalag viselése is szükséges a vár területére való belépéshez!


Kötelező felszerelések, kizárások:
Terepversenyeinken a résztvevőknek kötelező minimum fél liter folyadékot és működő, feltöltött, bekapcsolt állapotú mobiltelefont magukkal vinni. 
Minden versenyünkön görkorcsolyázni, kerékpározni, babakocsival, kutyával futni tilos.   A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett. A résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A verseny útvonalain kötelező betartani a jobbra tarts elvet. A versenyen indulóknak tilos elhagynia a kijelölt versenypályát.  A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán útburkolati hibák, egyenetlenségek előfordulhatnak, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. Az úthibák okozta balesetekért a rendező nem vonható felelősségre. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz. A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők, a versenyből kizárásra kerülnek. A résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül, a WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. 


Díjazás:
A versenykiírásban fogláltak szerint a díjazást (csak abszolút első 3-3 hely, kupa, serleg, ajándék vagy pénzdíj) csak az eredményhirdetésen adunk át a díjazottaknak. Utólag nincs átvételi vagy postázási lehetőség! 

Ruhatár, felszerelés szállítása:
A rendezőség a verseny területén, szállításra feladott táskákért és a ruhatárban elhelyezett csomagokért, értékek eltűnése esetén felelősséget nem vállal. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
 
Fotók, videók, reklám:
A rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik, és szabadon felhasználhatja reklám tevékenységéhez, kiadványaihoz. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak előzetes engedéllyel, egyeztetett formában és módon végezhető.  Drónok csak az arra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Proathlon Bt. írásos engedélyével működtethetők a rendezvény idején.
 
Zöld verseny:
Versenyeinken nem használunk műanyag poharat, se pet palackot, a rendezvény végén szelektíven gyűjtjük a szemetet. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával saját poharat, kulacsot, amiket a frissítőállomásokon fel lehet tölteni. A versenyzők a futás közben felhasznált ételek, italok csomagolását kizárólag a frissitőpontokon kihelyezett széméttárolókba dobhatják el. A szemetelés azonnali kizárást von maga után.

 
Nevezés lemondás:
A nevezési díj 50%-át visszafizetjük abban az esetben, ha legkésőbb 1 hónappal a verseny előtt emailben a versenyző lemondja indulását. Ezután lemondásokat már nem áll módunkban elfogadni, és pénzt visszatéríteni sem tudunk. Benevezett, de a versenyen el nem induló versenyző nevezési díjának visszatérítésére nincs lehetőség. 

Nevezés módosítás/átruházás:
Legkésőbb a verseny előtt 2 héttel a nevezések átruházhatók másik versenyzőre, illetve a táv is módosítható (amennyiben a kiválasztott táv még nem telt be) Ennek a regisztrációs díja 1500,-Ft
A következő módon tudjuk átírni:
Az eredeti nevező a bankszámlaszámunkra azonosító kóddal együtt utalja át a regisztrációs díjat, és e-mailben küldje el az info@panoramafutas.hu címre az alábbi adatokat:
  • eredeti nevező neve, email címe és azonosító kódja
  • a helyette nevező adatai (név, születési év, lakcím, email cím, telefonszám)

     

Rendezvény módoítás, lemondás:
Amennyiben a versenyszervezőkön kívül álló okok miatt (időjárási viszontagságok, járvány) a szervezőnek a versenyt le kell mondania illetve halasztania, az alábbiak szerint tudnak eljárni:

- több mint 1 hónappal a versny előtt:
Ebben az esetben a szervezők a nevező választása szerint a nevezési díj 50%-át visszafizetik vagy az érvényes nevezést átteszik a következő időpontra
- 1 hónapon belül:

Nevezési díj visszafizetésére, másik versenyre átírásra nincs lehetőség
- a verseny hétvégéjén:

A szervezőkön kívül álló okok miatt, indokolt esetben a szervező előzetes figyelmeztetés nélkül módosítja az útvonalat, elsősegélyhelyeket, ellenőrzőpontokat, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsa a rajt idejét, helyét vagy törölheti a versenyt. Ebben az esetben nevezési díj visszafizetésére, másik versenyre átírásra nincs lehetőség.


Elháríthatatlan külső okok mellett, a szervező hibáján kívül a már korábban kiadott hatósági engedélyek visszavonása is Vis maior helyzetnek minősül.

 
Felelősség nyilatkozat:
A nevezés elküldésével a  versenyző elismeri, hogy a versenyen saját felelősségére indul. A nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, melyet a versenyt megelőzően orvosi vizsgálattal erősített meg és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők. 

A regisztrációnál elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényeken való felhasználásához a versenyző hozzájárul.


A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!


 
Virtual Run:
A Virtualis eseményeken mindenki saját felelőségén részt vesz és saját felelősségére teljesíti a távot, önmaga felel az egészségi állapotáért. A rendező nem vonható felelősségre semmilyen, a táv teljesítésével kapcsolatban bekövetkezett balesetért, egészségi állapot romlásáért. Mivel a teljesítés sem helyszínhez, sem időponthoz nincs kötve, bárhol és a megadott időintervallumon belül bármikor teljesíthető, a részvétel nem lemondható, nem átruházható másik személyre vagy másik eseményre, a regisztrációs díj visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a nevező a távot betegség vagy egyéb okok miatt a megadott időintervallumban nem tudja teljesíteni, a nevezőnek a rendezőket az esemény ELŐTT e-mailben kell értesítenie és új időpontot egyeztetnie. 
A rendező a teljesítésért járó díjat, érmet a teljesítést igazoló e-mail beérkezése vagy az esemény dátuma után pár nappal elpostázza. Vis major helyzetben a postázás későbbi időpontra módosulhat - pl. korona vírus miatt gyárak leállítása, szállítási idő meghosszabbítása.
A rendező az érmet, díjat ajánlott küldeményként postázza, az át nem vett küldemény újra postázási költsége a futót terheli. 

 
bottom of page