Szabályzat:

A versenyen bárki indulhat, akinek egészségi és edzettségi állapota megfelel a verseny terheléséhez és elfogadja, betartja a versenyszabályzatot. Az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a rendezőség közreműködését és betartja a verseny szabályait. A rendezőség fenntartja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai (szűk keresztmetszet) és biztonsági okok miatt a résztvevők számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidő előtt lezárja.

A verseny napján a rajtszám átvétele kizárólag fényképes igazolvány felmutatásával lehetséges. Mindenki csak a saját rajtszámát veheti át, a rajtszám cseréje és átadása más versenyzőnek tilos. A versenyzőknek kötelező felsőruházatot viselni, és a rajtszámot elől, látható módon elhelyezni. Időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. 
A rendezőség a verseny területén és a ruhatárban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén felelősséget nem vállal. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy babakocsival, kutyával futni tilos.   A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett. A résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható.


Versenyeinken nem használunk műanyag poharat, se pet palackot, a rendezvény végén szelektíven gyűjtjük a szemetet. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával saját poharat, kulacsot, amiket a frissítőállomásokon fel tud tölteni. 

A verseny útvonalain kötelező betartani a jobbra tarts elvet. A versenyen indulóknak tilos elhagynia a kijelölt versenypályát.  A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán útburkolati hibák, egyenetlenségek előfordulhatnak, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. Az úthibák okozta balesetekért a rendező nem vonható felelősségre. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők, a versenyből kizárásra kerülnek.

A résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül, a WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. 
A versenyen nyert díjakat csak az eredményhirdetésen, személyesen lehet átvenni, utólagos postázásra/átvételre nincs lehetőség.
 
A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.

A rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik, és szabadon felhasználja reklám tevékenységéhez, kiadványaihoz. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak előzetes engedéllyel, egyeztetett formában és módon végezhető.  Drónok csak az arra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Proathlon Bt. írásos engedélyével működtethetők a rendezvény idején.
 
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!
 
Lemondások:
A nevezési díj 50%-át visszafizetjük abban az esetben, ha 1 hónappal a verseny előtt emailben a versenyző lemondja indulását. Ezután lemondásokat már nem áll módunkban elfogadni, és pénzt visszatéríteni sem tudunk. Benevezett, de a versenyen el nem induló versenyző nevezési díjának visszatérítésére nincs lehetőség. (lásd a határidőket)

Nevezés módosítás/átruházás
A verseny előtt 2 héttel a nevezések átruházhatók másik versenyzőre, illetve a táv is módosítható (amennyiben a kiválasztott táv még nem telt be) Ennek a regisztrációs díja 1500,-Ft
A következő módon tudjuk átírni:
Az eredeti nevező a bankszámlaszámunkra azonosító kóddal együtt utalja át a regisztrációs díjat, és e-mailben küldje el az info@panoramafutas.hu címre az alábbi adatokat:
  • eredeti nevező neve, email címe és azonosító kódja
  • a helyette nevező adatai (név, születési év, lakcím, email cím, telefonszám)
     
Vis maior:
A résztvevők biztonsága érdekében a pálya teljes vagy egy-egy szakasza változhat vagy törlésre kerülhet. Amennyiben vis maior helyzetben a verseny nem kerül megrendezésre vagy csak módosított pályán illetve más időpontban, a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni. Elháríthatatlan külső okok mellett,  a szervező hibáján kívül a már korábban kiadott hatósági engedélyek visszavonása  is Vis maiornak helyzetnek minősül.
Abban az esetben, ha a Covid helyzet nem engedi a verseny megrendezését, az eseményt virtuális futamként kerül megrendezésre. A nevező pedig választhat, hogy teljesíti-e virtuálisan a versenyt vagy a nevezési díj teljes összegét kéri vissza. 
 
Felelősség nyilatkozat:
A versenyző elismeri, hogy a versenyen a saját felelősségére indul. A nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, melyet a versenyt megelőzően orvosi vizsgálattal erősített meg és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők. 

A regisztrációnál elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényeken való felhasználásához a versenyző hozzájárul.
A versenyző büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nevezésnél megadott adatai a valóságnak megfelelnek.


 
Virtual Run:
A Virtualis eseményeken mindenki saját felelőségén részt vesz és saját felelősségére teljesíti a távot, önmaga felel az egészségi állapotáért. A rendező nem vonható felelősségre semmilyen, a táv teljesítésével kapcsolatban bekövetkezett balesetért, egészségi állapot romlásáért. Mivel a teljesítés sem helyszínhez, sem időponthoz nincs kötve, bárhol és a megadott időintervallumon belül bármikor teljesíthető, a részvétel nem lemondható, nem átruházható másik személyre vagy másik eseményre, a regisztrációs díj visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a nevező a távot betegség vagy egyéb okok miatt a megadott időintervallumban nem tudja teljesíteni, a nevezőnek a rendezőket az esemény ELŐTT e-mailben kell értesítenie és új időpontot egyeztetnie. 
A rendező a teljesítésért járó díjat, érmet a teljesítést igazoló e-mail beérkezése vagy az esemény dátuma után pár nappal elpostázza. Vis major helyzetben a postázás későbbi időpontra módosulhat - pl. korona vírus miatt gyárak leállítása, szállítási idő meghosszabbítása.
A rendező az érmet, díjat ajánlott küldeményként postázza, az át nem vett küldemény újra postázási költsége a futót terheli.